สินค้าหมด

5,650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6297' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2888,6304,19470,2715,17301,11195,23111,19699,22186,18464,5240,2866,2019,22962,20920,23396,9757,18601 Array ( [0] => 2888 [1] => 6304 [2] => 19470 [3] => 2715 [4] => 17301 [5] => 11195 [6] => 23111 [7] => 19699 [8] => 22186 [9] => 18464 [10] => 5240 [11] => 2866 [12] => 2019 [13] => 22962 [14] => 20920 [15] => 23396 [16] => 9757 [17] => 18601 )