สินค้าหมด

5,650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6297' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13786,22597,23781,9141,24443,16532,15721,8560,491,23716,10083,3198,9252,21112,22283,17495,3196,10851 Array ( [0] => 13786 [1] => 22597 [2] => 23781 [3] => 9141 [4] => 24443 [5] => 16532 [6] => 15721 [7] => 8560 [8] => 491 [9] => 23716 [10] => 10083 [11] => 3198 [12] => 9252 [13] => 21112 [14] => 22283 [15] => 17495 [16] => 3196 [17] => 10851 )