สินค้าหมด

5,650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6297' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11195,11077,4850,6139,7809,11766,2857,8356,11767,6275,6438,18070,14154,4002,12196,8715,22241,21737 Array ( [0] => 11195 [1] => 11077 [2] => 4850 [3] => 6139 [4] => 7809 [5] => 11766 [6] => 2857 [7] => 8356 [8] => 11767 [9] => 6275 [10] => 6438 [11] => 18070 [12] => 14154 [13] => 4002 [14] => 12196 [15] => 8715 [16] => 22241 [17] => 21737 )