สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6293' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7357,6865,6949,5692,22811,7323,5560,5725,6864,11167,5555,24017,6292,21222,5559,10546,21506,6946 Array ( [0] => 7357 [1] => 6865 [2] => 6949 [3] => 5692 [4] => 22811 [5] => 7323 [6] => 5560 [7] => 5725 [8] => 6864 [9] => 11167 [10] => 5555 [11] => 24017 [12] => 6292 [13] => 21222 [14] => 5559 [15] => 10546 [16] => 21506 [17] => 6946 )