มีสินค้า

900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6292' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6057,6142,5854,11025,8477,6945,6056,6827,6691,6947,13982,5725,5875,21222,7857,6112,22555,5874 Array ( [0] => 6057 [1] => 6142 [2] => 5854 [3] => 11025 [4] => 8477 [5] => 6945 [6] => 6056 [7] => 6827 [8] => 6691 [9] => 6947 [10] => 13982 [11] => 5725 [12] => 5875 [13] => 21222 [14] => 7857 [15] => 6112 [16] => 22555 [17] => 5874 )