สินค้าเหลือน้อย

2,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6268' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4176,14320,6121,5644,23950,22611,24313,10858,1590,22277,1457,10633,23743,23627,9386,6744,18469,2870 Array ( [0] => 4176 [1] => 14320 [2] => 6121 [3] => 5644 [4] => 23950 [5] => 22611 [6] => 24313 [7] => 10858 [8] => 1590 [9] => 22277 [10] => 1457 [11] => 10633 [12] => 23743 [13] => 23627 [14] => 9386 [15] => 6744 [16] => 18469 [17] => 2870 )