สินค้าเหลือน้อย

1,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6258' and ( pcharacter='143' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7723,11227,12968,15712,6244,1982,9439,7542,5344,7722,6586 Array ( [0] => 7723 [1] => 11227 [2] => 12968 [3] => 15712 [4] => 6244 [5] => 1982 [6] => 9439 [7] => 7542 [8] => 5344 [9] => 7722 [10] => 6586 )