สินค้าเหลือน้อย

1,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6258' and ( pcharacter='143' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9439,6586,7542,7723,7722,15712,11227,12968,6244,1982,5344 Array ( [0] => 9439 [1] => 6586 [2] => 7542 [3] => 7723 [4] => 7722 [5] => 15712 [6] => 11227 [7] => 12968 [8] => 6244 [9] => 1982 [10] => 5344 )