สินค้าหมด

2,080 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6256' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11311,6323,5098,18978,8268,3260,4064,6255,1318,16056,18979,6322,18975,5227,12862,3011,2507,4035 Array ( [0] => 11311 [1] => 6323 [2] => 5098 [3] => 18978 [4] => 8268 [5] => 3260 [6] => 4064 [7] => 6255 [8] => 1318 [9] => 16056 [10] => 18979 [11] => 6322 [12] => 18975 [13] => 5227 [14] => 12862 [15] => 3011 [16] => 2507 [17] => 4035 )