สินค้าหมด

2,080 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6255' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11611,3152,9318,2856,12864,9796,4036,9786,19105,22421,4848,3260,1386,17295,9772,3379,1319,5411 Array ( [0] => 11611 [1] => 3152 [2] => 9318 [3] => 2856 [4] => 12864 [5] => 9796 [6] => 4036 [7] => 9786 [8] => 19105 [9] => 22421 [10] => 4848 [11] => 3260 [12] => 1386 [13] => 17295 [14] => 9772 [15] => 3379 [16] => 1319 [17] => 5411 )