สินค้าหมด

1,700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6254' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1381,11311,6323,4757,12864,6447,18976,8367,18875,3159,3816,9797,3352,3252,14249,4851,4876,4219 Array ( [0] => 1381 [1] => 11311 [2] => 6323 [3] => 4757 [4] => 12864 [5] => 6447 [6] => 18976 [7] => 8367 [8] => 18875 [9] => 3159 [10] => 3816 [11] => 9797 [12] => 3352 [13] => 3252 [14] => 14249 [15] => 4851 [16] => 4876 [17] => 4219 )