สินค้าหมด

1,700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6254' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17293,6617,18974,8370,3260,12865,3253,3261,3816,5256,8267,8268,3639,11613,1377,17294,5246,13085 Array ( [0] => 17293 [1] => 6617 [2] => 18974 [3] => 8370 [4] => 3260 [5] => 12865 [6] => 3253 [7] => 3261 [8] => 3816 [9] => 5256 [10] => 8267 [11] => 8268 [12] => 3639 [13] => 11613 [14] => 1377 [15] => 17294 [16] => 5246 [17] => 13085 )