สินค้าหมด

1,500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6253' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3149,22127,13102,24335,24115,24750,19342,24733,20201,4005,21979,5066,23084,22881,2387,24218,10717,23027 Array ( [0] => 3149 [1] => 22127 [2] => 13102 [3] => 24335 [4] => 24115 [5] => 24750 [6] => 19342 [7] => 24733 [8] => 20201 [9] => 4005 [10] => 21979 [11] => 5066 [12] => 23084 [13] => 22881 [14] => 2387 [15] => 24218 [16] => 10717 [17] => 23027 )