สินค้าหมด

1,500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6253' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3895,21333,6417,16411,18557,22275,9177,1586,23792,9126,2748,7776,8404,7125,3631,20291,8289,6600 Array ( [0] => 3895 [1] => 21333 [2] => 6417 [3] => 16411 [4] => 18557 [5] => 22275 [6] => 9177 [7] => 1586 [8] => 23792 [9] => 9126 [10] => 2748 [11] => 7776 [12] => 8404 [13] => 7125 [14] => 3631 [15] => 20291 [16] => 8289 [17] => 6600 )