สินค้าหมด

2,000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6252' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3848,4832,22913,23582,6519,7732,8642,10787,19699,21953,16308,5623,19662,10635,21336,4268,10995,18208 Array ( [0] => 3848 [1] => 4832 [2] => 22913 [3] => 23582 [4] => 6519 [5] => 7732 [6] => 8642 [7] => 10787 [8] => 19699 [9] => 21953 [10] => 16308 [11] => 5623 [12] => 19662 [13] => 10635 [14] => 21336 [15] => 4268 [16] => 10995 [17] => 18208 )