สินค้าหมด

2,000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6252' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22470,18940,3651,7957,6557,13544,9425,6463,21738,17647,9125,9378,13787,11209,6579,4940,3149,9367 Array ( [0] => 22470 [1] => 18940 [2] => 3651 [3] => 7957 [4] => 6557 [5] => 13544 [6] => 9425 [7] => 6463 [8] => 21738 [9] => 17647 [10] => 9125 [11] => 9378 [12] => 13787 [13] => 11209 [14] => 6579 [15] => 4940 [16] => 3149 [17] => 9367 )