สินค้าหมด

2,400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6251' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23950,19026,3940,14313,2238,10778,21714,10146,22116,21716,1591,19068,21973,23409,5913,5423,3652,3347 Array ( [0] => 23950 [1] => 19026 [2] => 3940 [3] => 14313 [4] => 2238 [5] => 10778 [6] => 21714 [7] => 10146 [8] => 22116 [9] => 21716 [10] => 1591 [11] => 19068 [12] => 21973 [13] => 23409 [14] => 5913 [15] => 5423 [16] => 3652 [17] => 3347 )