สินค้าหมด

2,400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6251' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6557,5677,4691,10761,18941,6509,20836,22166,22475,3893,3648,2689,13376,1484,3362,9249,4217,5173 Array ( [0] => 6557 [1] => 5677 [2] => 4691 [3] => 10761 [4] => 18941 [5] => 6509 [6] => 20836 [7] => 22166 [8] => 22475 [9] => 3893 [10] => 3648 [11] => 2689 [12] => 13376 [13] => 1484 [14] => 3362 [15] => 9249 [16] => 4217 [17] => 5173 )