สินค้าหมด

2,400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6251' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14529,22916,10653,3258,22800,3484,4979,9304,24258,10455,22748,3440,19089,10458,21376,2994,20961,20911 Array ( [0] => 14529 [1] => 22916 [2] => 10653 [3] => 3258 [4] => 22800 [5] => 3484 [6] => 4979 [7] => 9304 [8] => 24258 [9] => 10455 [10] => 22748 [11] => 3440 [12] => 19089 [13] => 10458 [14] => 21376 [15] => 2994 [16] => 20961 [17] => 20911 )