สินค้าหมด

2,400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6251' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16722,6059,20548,22191,6272,22094,23788,10637,18222,22041,22279,261,6501,2813,2693,20545,7152,23111 Array ( [0] => 16722 [1] => 6059 [2] => 20548 [3] => 22191 [4] => 6272 [5] => 22094 [6] => 23788 [7] => 10637 [8] => 18222 [9] => 22041 [10] => 22279 [11] => 261 [12] => 6501 [13] => 2813 [14] => 2693 [15] => 20545 [16] => 7152 [17] => 23111 )