สินค้าหมด

2,400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6251' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6136,17542,6799,5260,5665,6426,6446,3981,8260,12825,20954,16617,5481,6298,23329,18698,21973,20105 Array ( [0] => 6136 [1] => 17542 [2] => 6799 [3] => 5260 [4] => 5665 [5] => 6426 [6] => 6446 [7] => 3981 [8] => 8260 [9] => 12825 [10] => 20954 [11] => 16617 [12] => 5481 [13] => 6298 [14] => 23329 [15] => 18698 [16] => 21973 [17] => 20105 )