สินค้าหมด

4,100 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6248' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23824,19787,21334,22054,20070,5691,11990,22046,11258,21337,22080,1352,21976,5907,5619,23636,18602,21687 Array ( [0] => 23824 [1] => 19787 [2] => 21334 [3] => 22054 [4] => 20070 [5] => 5691 [6] => 11990 [7] => 22046 [8] => 11258 [9] => 21337 [10] => 22080 [11] => 1352 [12] => 21976 [13] => 5907 [14] => 5619 [15] => 23636 [16] => 18602 [17] => 21687 )