สินค้าเหลือน้อย

3,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6246' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17494,7439,19743,13575,5698,20789,22428,5656,2861,5645,14740,6507,3892,9477,9149,3843,18596,10717 Array ( [0] => 17494 [1] => 7439 [2] => 19743 [3] => 13575 [4] => 5698 [5] => 20789 [6] => 22428 [7] => 5656 [8] => 2861 [9] => 5645 [10] => 14740 [11] => 6507 [12] => 3892 [13] => 9477 [14] => 9149 [15] => 3843 [16] => 18596 [17] => 10717 )