สินค้าเหลือน้อย

4,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6245' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4706,23938,1528,18459,1465,9131,23814,4958,4973,14346,4981,14559,10978,11202,6649,4008,19479,20693 Array ( [0] => 4706 [1] => 23938 [2] => 1528 [3] => 18459 [4] => 1465 [5] => 9131 [6] => 23814 [7] => 4958 [8] => 4973 [9] => 14346 [10] => 4981 [11] => 14559 [12] => 10978 [13] => 11202 [14] => 6649 [15] => 4008 [16] => 19479 [17] => 20693 )