สินค้าเหลือน้อย

4,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6245' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20955,20066,18467,5260,20544,23853,9194,2867,15961,2953,8260,5437,24711,9382,5219,4353,1561,19991 Array ( [0] => 20955 [1] => 20066 [2] => 18467 [3] => 5260 [4] => 20544 [5] => 23853 [6] => 9194 [7] => 2867 [8] => 15961 [9] => 2953 [10] => 8260 [11] => 5437 [12] => 24711 [13] => 9382 [14] => 5219 [15] => 4353 [16] => 1561 [17] => 19991 )