สินค้าเหลือน้อย

4,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6245' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1491,2694,14550,5262,10701,1489,6197,5174,1487,4940,4225,10025,22593,19744,11206,22979,6316,20914 Array ( [0] => 1491 [1] => 2694 [2] => 14550 [3] => 5262 [4] => 10701 [5] => 1489 [6] => 6197 [7] => 5174 [8] => 1487 [9] => 4940 [10] => 4225 [11] => 10025 [12] => 22593 [13] => 19744 [14] => 11206 [15] => 22979 [16] => 6316 [17] => 20914 )