สินค้าเหลือน้อย

4,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6245' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7461,3161,13175,7772,2870,21672,9379,5623,22192,21659,10269,6419,10887,23631,4696,5224,10705,15542 Array ( [0] => 7461 [1] => 3161 [2] => 13175 [3] => 7772 [4] => 2870 [5] => 21672 [6] => 9379 [7] => 5623 [8] => 22192 [9] => 21659 [10] => 10269 [11] => 6419 [12] => 10887 [13] => 23631 [14] => 4696 [15] => 5224 [16] => 10705 [17] => 15542 )