สินค้าเหลือน้อย

4,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6245' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3632,10995,18438,19086,23814,22715,5707,6519,9245,4743,22188,8280,22281,14113,2867,19785,9942,1547 Array ( [0] => 3632 [1] => 10995 [2] => 18438 [3] => 19086 [4] => 23814 [5] => 22715 [6] => 5707 [7] => 6519 [8] => 9245 [9] => 4743 [10] => 22188 [11] => 8280 [12] => 22281 [13] => 14113 [14] => 2867 [15] => 19785 [16] => 9942 [17] => 1547 )