สินค้าเหลือน้อย

3,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6242' and ( pcharacter='76' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6033,6025,443,7605,7620,7623,11860,6024,13651,23694,6039,11859,7604,7574,7579,6574,7566,6046 Array ( [0] => 6033 [1] => 6025 [2] => 443 [3] => 7605 [4] => 7620 [5] => 7623 [6] => 11860 [7] => 6024 [8] => 13651 [9] => 23694 [10] => 6039 [11] => 11859 [12] => 7604 [13] => 7574 [14] => 7579 [15] => 6574 [16] => 7566 [17] => 6046 )