สินค้าเหลือน้อย

3,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6242' and ( pcharacter='76' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7602,6024,6049,7581,444,7567,7597,7563,7582,7614,6045,7576,6039,6043,7585,6029,7586,23694 Array ( [0] => 7602 [1] => 6024 [2] => 6049 [3] => 7581 [4] => 444 [5] => 7567 [6] => 7597 [7] => 7563 [8] => 7582 [9] => 7614 [10] => 6045 [11] => 7576 [12] => 6039 [13] => 6043 [14] => 7585 [15] => 6029 [16] => 7586 [17] => 23694 )