สินค้าเหลือน้อย

3,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6242' and ( pcharacter='76' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11859,7615,6031,7580,7584,6041,444,6047,6026,6574,6032,7610,6034,6036,7593,7612,7624,7616 Array ( [0] => 11859 [1] => 7615 [2] => 6031 [3] => 7580 [4] => 7584 [5] => 6041 [6] => 444 [7] => 6047 [8] => 6026 [9] => 6574 [10] => 6032 [11] => 7610 [12] => 6034 [13] => 6036 [14] => 7593 [15] => 7612 [16] => 7624 [17] => 7616 )