สินค้าเหลือน้อย

2,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6240' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22965,5703,23757,5264,4540,10995,2604,8500,6313,13722,2731,4691,3204,21617,19312,20555,1450,9307 Array ( [0] => 22965 [1] => 5703 [2] => 23757 [3] => 5264 [4] => 4540 [5] => 10995 [6] => 2604 [7] => 8500 [8] => 6313 [9] => 13722 [10] => 2731 [11] => 4691 [12] => 3204 [13] => 21617 [14] => 19312 [15] => 20555 [16] => 1450 [17] => 9307 )