สินค้าเหลือน้อย

1,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6235' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8393,4761,5693,6483,6217,11707,6484,8395,11709,8361,3686,8392,5516,6219,6211,9411,8394,4750 Array ( [0] => 8393 [1] => 4761 [2] => 5693 [3] => 6483 [4] => 6217 [5] => 11707 [6] => 6484 [7] => 8395 [8] => 11709 [9] => 8361 [10] => 3686 [11] => 8392 [12] => 5516 [13] => 6219 [14] => 6211 [15] => 9411 [16] => 8394 [17] => 4750 )