สินค้าเหลือน้อย

1,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6235' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9411,6219,6217,6224,8361,5516,4750,5693,8392,11707,4761,11709,6483,8394,6484,6211,8395,7839 Array ( [0] => 9411 [1] => 6219 [2] => 6217 [3] => 6224 [4] => 8361 [5] => 5516 [6] => 4750 [7] => 5693 [8] => 8392 [9] => 11707 [10] => 4761 [11] => 11709 [12] => 6483 [13] => 8394 [14] => 6484 [15] => 6211 [16] => 8395 [17] => 7839 )