สินค้าหมด

1,500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6234' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9367,7781,25091,25193,20261,9761,24748,24834,22588,5630,22274,20478,5255,11196,2850,5645,1999,6453 Array ( [0] => 9367 [1] => 7781 [2] => 25091 [3] => 25193 [4] => 20261 [5] => 9761 [6] => 24748 [7] => 24834 [8] => 22588 [9] => 5630 [10] => 22274 [11] => 20478 [12] => 5255 [13] => 11196 [14] => 2850 [15] => 5645 [16] => 1999 [17] => 6453 )