สินค้าหมด

1,500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6234' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5182,22132,23347,5346,3193,22159,23294,6131,13665,14791,22044,9184,10042,1587,1292,20972,4962,3345 Array ( [0] => 5182 [1] => 22132 [2] => 23347 [3] => 5346 [4] => 3193 [5] => 22159 [6] => 23294 [7] => 6131 [8] => 13665 [9] => 14791 [10] => 22044 [11] => 9184 [12] => 10042 [13] => 1587 [14] => 1292 [15] => 20972 [16] => 4962 [17] => 3345 )