สินค้าหมด

1,500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6234' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1403,21647,6545,22186,5245,9946,12467,15920,5261,8278,2905,14552,18541,22714,22415,3258,3632,13173 Array ( [0] => 1403 [1] => 21647 [2] => 6545 [3] => 22186 [4] => 5245 [5] => 9946 [6] => 12467 [7] => 15920 [8] => 5261 [9] => 8278 [10] => 2905 [11] => 14552 [12] => 18541 [13] => 22714 [14] => 22415 [15] => 3258 [16] => 3632 [17] => 13173 )