สินค้าหมด

1,500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6234' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21638,2032,21927,16049,22848,17409,6134,22978,24495,24498,17835,6726,12483,1590,24842,14130,9330,24787 Array ( [0] => 21638 [1] => 2032 [2] => 21927 [3] => 16049 [4] => 22848 [5] => 17409 [6] => 6134 [7] => 22978 [8] => 24495 [9] => 24498 [10] => 17835 [11] => 6726 [12] => 12483 [13] => 1590 [14] => 24842 [15] => 14130 [16] => 9330 [17] => 24787 )