สินค้าหมด

1,500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6234' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20073,6792,21237,25249,4218,14606,18465,23412,21690,7909,13613,14112,25028,4743,6257,15162,10711,24141 Array ( [0] => 20073 [1] => 6792 [2] => 21237 [3] => 25249 [4] => 4218 [5] => 14606 [6] => 18465 [7] => 23412 [8] => 21690 [9] => 7909 [10] => 13613 [11] => 14112 [12] => 25028 [13] => 4743 [14] => 6257 [15] => 15162 [16] => 10711 [17] => 24141 )