สินค้าหมด

1,500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6234' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22819,20089,9212,23824,5801,23044,10083,6648,9968,11206,20989,11211,5179,21665,6073,21247,10712,6439 Array ( [0] => 22819 [1] => 20089 [2] => 9212 [3] => 23824 [4] => 5801 [5] => 23044 [6] => 10083 [7] => 6648 [8] => 9968 [9] => 11206 [10] => 20989 [11] => 11211 [12] => 5179 [13] => 21665 [14] => 6073 [15] => 21247 [16] => 10712 [17] => 6439 )