สินค้าหมด

1,500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6234' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6573,3254,4176,20583,21326,1484,17310,4845,5258,5908,3434,19089,6796,19757,15163,5665,1358,2759 Array ( [0] => 6573 [1] => 3254 [2] => 4176 [3] => 20583 [4] => 21326 [5] => 1484 [6] => 17310 [7] => 4845 [8] => 5258 [9] => 5908 [10] => 3434 [11] => 19089 [12] => 6796 [13] => 19757 [14] => 15163 [15] => 5665 [16] => 1358 [17] => 2759 )