สินค้าหมด

1,500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6234' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4972,4205,8975,19068,6860,20306,22492,14549,14552,4214,23495,9942,21023,3909,7326,23712,21926,13676 Array ( [0] => 4972 [1] => 4205 [2] => 8975 [3] => 19068 [4] => 6860 [5] => 20306 [6] => 22492 [7] => 14549 [8] => 14552 [9] => 4214 [10] => 23495 [11] => 9942 [12] => 21023 [13] => 3909 [14] => 7326 [15] => 23712 [16] => 21926 [17] => 13676 )