สินค้าหมด

1,500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6234' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14563,2032,3385,6414,21919,9756,6635,7332,9933,18510,21695,4970,8259,21742,19479,10988,480,2695 Array ( [0] => 14563 [1] => 2032 [2] => 3385 [3] => 6414 [4] => 21919 [5] => 9756 [6] => 6635 [7] => 7332 [8] => 9933 [9] => 18510 [10] => 21695 [11] => 4970 [12] => 8259 [13] => 21742 [14] => 19479 [15] => 10988 [16] => 480 [17] => 2695 )