สินค้าหมด

1,500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6234' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4176,22622,6575,11196,20795,8390,7126,2604,5629,8405,19529,2255,6653,15958,4975,12471,2857,15508 Array ( [0] => 4176 [1] => 22622 [2] => 6575 [3] => 11196 [4] => 20795 [5] => 8390 [6] => 7126 [7] => 2604 [8] => 5629 [9] => 8405 [10] => 19529 [11] => 2255 [12] => 6653 [13] => 15958 [14] => 4975 [15] => 12471 [16] => 2857 [17] => 15508 )