สินค้าหมด

1,500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6234' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10694,18213,12479,24141,24283,2681,24776,9194,21591,20786,23307,5660,6516,3162,22970,13742,20105,24641 Array ( [0] => 10694 [1] => 18213 [2] => 12479 [3] => 24141 [4] => 24283 [5] => 2681 [6] => 24776 [7] => 9194 [8] => 21591 [9] => 20786 [10] => 23307 [11] => 5660 [12] => 6516 [13] => 3162 [14] => 22970 [15] => 13742 [16] => 20105 [17] => 24641 )