สินค้าหมด

1,500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6234' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5638,19092,2994,20920,2861,9196,19051,18426,21238,20173,1309,10229,5259,6800,3625,21347,5627,9384 Array ( [0] => 5638 [1] => 19092 [2] => 2994 [3] => 20920 [4] => 2861 [5] => 9196 [6] => 19051 [7] => 18426 [8] => 21238 [9] => 20173 [10] => 1309 [11] => 10229 [12] => 5259 [13] => 6800 [14] => 3625 [15] => 21347 [16] => 5627 [17] => 9384 )