สินค้าหมด

1,500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6234' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15792,12460,3123,4957,4267,23463,2025,10444,21592,20695,11206,22940,18426,23401,19994,14670,15149,22132 Array ( [0] => 15792 [1] => 12460 [2] => 3123 [3] => 4957 [4] => 4267 [5] => 23463 [6] => 2025 [7] => 10444 [8] => 21592 [9] => 20695 [10] => 11206 [11] => 22940 [12] => 18426 [13] => 23401 [14] => 19994 [15] => 14670 [16] => 15149 [17] => 22132 )