สินค้าหมด

1,500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6234' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4161,1290,3625,9249,17403,3873,20125,6272,22818,3632,9972,22412,19749,13786,4201,21964,7238,9142 Array ( [0] => 4161 [1] => 1290 [2] => 3625 [3] => 9249 [4] => 17403 [5] => 3873 [6] => 20125 [7] => 6272 [8] => 22818 [9] => 3632 [10] => 9972 [11] => 22412 [12] => 19749 [13] => 13786 [14] => 4201 [15] => 21964 [16] => 7238 [17] => 9142 )