สินค้าหมด

12,000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6229' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2606,21564,14562,3881,18541,22092,13180,3123,9385,18962,24760,8829,5243,21810,17478,14671,22892,14792 Array ( [0] => 2606 [1] => 21564 [2] => 14562 [3] => 3881 [4] => 18541 [5] => 22092 [6] => 13180 [7] => 3123 [8] => 9385 [9] => 18962 [10] => 24760 [11] => 8829 [12] => 5243 [13] => 21810 [14] => 17478 [15] => 14671 [16] => 22892 [17] => 14792 )