สินค้าหมด

2,400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6228' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22784,14789,20750,10716,1309,13175,20123,1452,6506,477,18620,13182,4007,11002,22419,10760,8969,1483 Array ( [0] => 22784 [1] => 14789 [2] => 20750 [3] => 10716 [4] => 1309 [5] => 13175 [6] => 20123 [7] => 1452 [8] => 6506 [9] => 477 [10] => 18620 [11] => 13182 [12] => 4007 [13] => 11002 [14] => 22419 [15] => 10760 [16] => 8969 [17] => 1483 )