สินค้าหมด

2,400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6228' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5706,24579,3670,22235,23780,6828,24775,15881,10754,3442,23843,7897,22714,13719,23740,22913,9783,22783 Array ( [0] => 5706 [1] => 24579 [2] => 3670 [3] => 22235 [4] => 23780 [5] => 6828 [6] => 24775 [7] => 15881 [8] => 10754 [9] => 3442 [10] => 23843 [11] => 7897 [12] => 22714 [13] => 13719 [14] => 23740 [15] => 22913 [16] => 9783 [17] => 22783 )