สินค้าหมด

1,400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6227' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,25202,18237,3595,13237,9217,21923,23777,6536,9257,8277,13734,24773,22511,5265,2948,16309,20908,9932 Array ( [0] => 25202 [1] => 18237 [2] => 3595 [3] => 13237 [4] => 9217 [5] => 21923 [6] => 23777 [7] => 6536 [8] => 9257 [9] => 8277 [10] => 13734 [11] => 24773 [12] => 22511 [13] => 5265 [14] => 2948 [15] => 16309 [16] => 20908 [17] => 9932 )