มีสินค้า

1,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6224' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8394,8395,6217,9411,6484,6211,6235,3686,8393,7839,8361,11707,5516,4761,4750,6483,11709,6219 Array ( [0] => 8394 [1] => 8395 [2] => 6217 [3] => 9411 [4] => 6484 [5] => 6211 [6] => 6235 [7] => 3686 [8] => 8393 [9] => 7839 [10] => 8361 [11] => 11707 [12] => 5516 [13] => 4761 [14] => 4750 [15] => 6483 [16] => 11709 [17] => 6219 )