สินค้าหมด

2,200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6221' and ( pcharacter='160' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6488,7787,11039,3701,2740,16146,23064,5959,3687,5037,5032,6492,24013,6499,3429,6489,5033,5035 Array ( [0] => 6488 [1] => 7787 [2] => 11039 [3] => 3701 [4] => 2740 [5] => 16146 [6] => 23064 [7] => 5959 [8] => 3687 [9] => 5037 [10] => 5032 [11] => 6492 [12] => 24013 [13] => 6499 [14] => 3429 [15] => 6489 [16] => 5033 [17] => 5035 )