สินค้าหมด

2,200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6221' and ( pcharacter='160' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23063,6489,11030,5033,3429,24013,7787,11039,11049,5959,6126,5038,4939,6125,5303,6492,3701,6499 Array ( [0] => 23063 [1] => 6489 [2] => 11030 [3] => 5033 [4] => 3429 [5] => 24013 [6] => 7787 [7] => 11039 [8] => 11049 [9] => 5959 [10] => 6126 [11] => 5038 [12] => 4939 [13] => 6125 [14] => 5303 [15] => 6492 [16] => 3701 [17] => 6499 )