สินค้าหมด

2,200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6221' and ( pcharacter='160' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11039,6489,3687,5959,5035,6499,24013,6492,5303,7964,6126,5302,23064,16146,2740,5038,6488,5033 Array ( [0] => 11039 [1] => 6489 [2] => 3687 [3] => 5959 [4] => 5035 [5] => 6499 [6] => 24013 [7] => 6492 [8] => 5303 [9] => 7964 [10] => 6126 [11] => 5302 [12] => 23064 [13] => 16146 [14] => 2740 [15] => 5038 [16] => 6488 [17] => 5033 )