สินค้าหมด

2,200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6221' and ( pcharacter='160' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3429,23063,6492,11049,5037,2742,5303,5959,5038,5032,11039,5033,4939,23064,6125,5302,7964,3687 Array ( [0] => 3429 [1] => 23063 [2] => 6492 [3] => 11049 [4] => 5037 [5] => 2742 [6] => 5303 [7] => 5959 [8] => 5038 [9] => 5032 [10] => 11039 [11] => 5033 [12] => 4939 [13] => 23064 [14] => 6125 [15] => 5302 [16] => 7964 [17] => 3687 )