สินค้าหมด

2,200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6221' and ( pcharacter='160' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3701,23064,6492,2740,5033,24013,7787,6125,6126,23063,11049,5032,5959,2742,5302,6499,11030,5303 Array ( [0] => 3701 [1] => 23064 [2] => 6492 [3] => 2740 [4] => 5033 [5] => 24013 [6] => 7787 [7] => 6125 [8] => 6126 [9] => 23063 [10] => 11049 [11] => 5032 [12] => 5959 [13] => 2742 [14] => 5302 [15] => 6499 [16] => 11030 [17] => 5303 )