สินค้าหมด

2,200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6221' and ( pcharacter='160' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5038,5959,23063,6492,5302,6488,16146,11039,3687,6489,6125,3429,11030,23064,11049,5032,3701,7787 Array ( [0] => 5038 [1] => 5959 [2] => 23063 [3] => 6492 [4] => 5302 [5] => 6488 [6] => 16146 [7] => 11039 [8] => 3687 [9] => 6489 [10] => 6125 [11] => 3429 [12] => 11030 [13] => 23064 [14] => 11049 [15] => 5032 [16] => 3701 [17] => 7787 )