สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6219' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6211,5693,6217,5516,11707,8395,6224,7839,4761,8394,8393,6483,4750,11709,3686,6235,6484,8392 Array ( [0] => 6211 [1] => 5693 [2] => 6217 [3] => 5516 [4] => 11707 [5] => 8395 [6] => 6224 [7] => 7839 [8] => 4761 [9] => 8394 [10] => 8393 [11] => 6483 [12] => 4750 [13] => 11709 [14] => 3686 [15] => 6235 [16] => 6484 [17] => 8392 )