สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6219' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6235,11707,6224,6484,4750,8395,7839,5693,5516,8393,6211,6217,4761,11709,8394,3686,8392,6483 Array ( [0] => 6235 [1] => 11707 [2] => 6224 [3] => 6484 [4] => 4750 [5] => 8395 [6] => 7839 [7] => 5693 [8] => 5516 [9] => 8393 [10] => 6211 [11] => 6217 [12] => 4761 [13] => 11709 [14] => 8394 [15] => 3686 [16] => 8392 [17] => 6483 )