สินค้าเหลือน้อย

2,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6216' and ( pcharacter='37' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6487,18332,2409,2408,2411,6497,2407,2414,8813,2405,6215,2413 Array ( [0] => 6487 [1] => 18332 [2] => 2409 [3] => 2408 [4] => 2411 [5] => 6497 [6] => 2407 [7] => 2414 [8] => 8813 [9] => 2405 [10] => 6215 [11] => 2413 )