สินค้าเหลือน้อย

2,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6216' and ( pcharacter='37' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8813,2407,6215,2414,6497,6487,2409,24001,2408,18332,2411,2413,2405 Array ( [0] => 8813 [1] => 2407 [2] => 6215 [3] => 2414 [4] => 6497 [5] => 6487 [6] => 2409 [7] => 24001 [8] => 2408 [9] => 18332 [10] => 2411 [11] => 2413 [12] => 2405 )