สินค้าเหลือน้อย

2,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6215' and ( pcharacter='37' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2413,2414,2405,6216,2409,2407,2408,6487,8813,18332,2411,6497 Array ( [0] => 2413 [1] => 2414 [2] => 2405 [3] => 6216 [4] => 2409 [5] => 2407 [6] => 2408 [7] => 6487 [8] => 8813 [9] => 18332 [10] => 2411 [11] => 6497 )