สินค้าเหลือน้อย

1,100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6211' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6224,3686,4761,8393,8394,8361,6484,4750,8395,5693,8392,6483,6219,11709,7839,6217,11707,9411 Array ( [0] => 6224 [1] => 3686 [2] => 4761 [3] => 8393 [4] => 8394 [5] => 8361 [6] => 6484 [7] => 4750 [8] => 8395 [9] => 5693 [10] => 8392 [11] => 6483 [12] => 6219 [13] => 11709 [14] => 7839 [15] => 6217 [16] => 11707 [17] => 9411 )