สินค้าเหลือน้อย

1,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6211' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8393,8361,9411,8395,5516,6483,8394,11707,11709,7839,6219,3686,5693,6217,6224,4750,4761,6235 Array ( [0] => 8393 [1] => 8361 [2] => 9411 [3] => 8395 [4] => 5516 [5] => 6483 [6] => 8394 [7] => 11707 [8] => 11709 [9] => 7839 [10] => 6219 [11] => 3686 [12] => 5693 [13] => 6217 [14] => 6224 [15] => 4750 [16] => 4761 [17] => 6235 )