สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6207' and ( pcharacter='87' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6208,989,3699,913,6480,5024,1904,990,1201,2777,1905,992,5022,988,5025,6479,2044,6205 Array ( [0] => 6208 [1] => 989 [2] => 3699 [3] => 913 [4] => 6480 [5] => 5024 [6] => 1904 [7] => 990 [8] => 1201 [9] => 2777 [10] => 1905 [11] => 992 [12] => 5022 [13] => 988 [14] => 5025 [15] => 6479 [16] => 2044 [17] => 6205 )