สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6207' and ( pcharacter='87' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,987,5025,991,6479,990,1906,1904,6205,6210,5021,6208,3698,988,2777,989,6480,6478,1907 Array ( [0] => 987 [1] => 5025 [2] => 991 [3] => 6479 [4] => 990 [5] => 1906 [6] => 1904 [7] => 6205 [8] => 6210 [9] => 5021 [10] => 6208 [11] => 3698 [12] => 988 [13] => 2777 [14] => 989 [15] => 6480 [16] => 6478 [17] => 1907 )