สินค้าเหลือน้อย

960 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6205' and ( pcharacter='87' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,988,1905,6480,6481,6479,6208,6478,989,3699,6207,2044,5023,6210,990,5024,1906,1907,3698 Array ( [0] => 988 [1] => 1905 [2] => 6480 [3] => 6481 [4] => 6479 [5] => 6208 [6] => 6478 [7] => 989 [8] => 3699 [9] => 6207 [10] => 2044 [11] => 5023 [12] => 6210 [13] => 990 [14] => 5024 [15] => 1906 [16] => 1907 [17] => 3698 )