สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6205' and ( pcharacter='87' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5024,1907,6480,992,989,2777,3698,2044,6481,1904,6478,3699,987,913,6207,5022,3700,1905 Array ( [0] => 5024 [1] => 1907 [2] => 6480 [3] => 992 [4] => 989 [5] => 2777 [6] => 3698 [7] => 2044 [8] => 6481 [9] => 1904 [10] => 6478 [11] => 3699 [12] => 987 [13] => 913 [14] => 6207 [15] => 5022 [16] => 3700 [17] => 1905 )