สินค้าหมด

1,800 BAHT
6197,6198,6200 q select sid 'id',sname 'name' from dex_sub_category where sactivate=1 and scategory='13' relate Array ( [0] => 6197 [1] => 6198 [2] => 6200 )