สินค้าเหลือน้อย

2,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6192' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10457,2823,22278,3830,18661,20941,23984,4850,3168,5409,2788,4233,19698,10996,5648,18939,23935,21531 Array ( [0] => 10457 [1] => 2823 [2] => 22278 [3] => 3830 [4] => 18661 [5] => 20941 [6] => 23984 [7] => 4850 [8] => 3168 [9] => 5409 [10] => 2788 [11] => 4233 [12] => 19698 [13] => 10996 [14] => 5648 [15] => 18939 [16] => 23935 [17] => 21531 )