สินค้าหมด

2,500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6191' and ( pcharacter='62' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1505,9170,9250,2456,2455,1506,1310,9297,2457,9295,9259,2459,9176,2462,9298,9173,9303,9368 Array ( [0] => 1505 [1] => 9170 [2] => 9250 [3] => 2456 [4] => 2455 [5] => 1506 [6] => 1310 [7] => 9297 [8] => 2457 [9] => 9295 [10] => 9259 [11] => 2459 [12] => 9176 [13] => 2462 [14] => 9298 [15] => 9173 [16] => 9303 [17] => 9368 )