สินค้าหมด

2,500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6191' and ( pcharacter='62' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9295,9297,2456,1510,9232,9298,9207,1505,14123,2458,2457,9216,9174,1501,9301,9183,9259,2463 Array ( [0] => 9295 [1] => 9297 [2] => 2456 [3] => 1510 [4] => 9232 [5] => 9298 [6] => 9207 [7] => 1505 [8] => 14123 [9] => 2458 [10] => 2457 [11] => 9216 [12] => 9174 [13] => 1501 [14] => 9301 [15] => 9183 [16] => 9259 [17] => 2463 )